En güzel ve anlamlı erkek bebek isimleri 2018 | En yeni, modern erkek çocuk isimleri

Her anne-baba çocuğunuza en güzel ismi koymak ister. Biz de sizler için en yeni ve modern erkek bebek isimleri ve anlamlarını sizler için bir araya getirdik.

En iyi ve anlamlı bay bebek isimleri 2018! Her anne çocuklarına en iyi ve anlamlı isimleri saglamak arzu eder ve haklı olarak da çocuğuna koyacağı isminin mananını öğrenmek istiyor ve koymak istek ettikleri isimlerin mananını araştırıyor. Çocuklara koyduğumuz veyahut koyacağımız isimlerin anlamlarının, dinimize, örf ve âdetimize ahenk gösteren olup olmadığını öğrenmek, ahenk gösteren değilse, değiştirmek gerekir. böylelikle isimlerin anlamlarını bilmek faydalı olur. Biz de en iyi ve anlamlı bay bebek isimleri haberimizde bebeğine ad arayışında var olan ebeveynlere düşünce verebilecek birbirinden iyi ve anlamlı isimlere yer verdik.,

A
Acun: Sonsuz feza içindeki gök varlıklarının tümü, dünya, evren
Afşar: Eli çabuk, acele iş gören, Oğuz Han’ın oğullarından birinin adı, Türkmenlerin tek boyunun adı.
Ağa: hatri sayilir büyüklükte kardeş, ağabey, köy ve kasabalarda hatri sayilir büyüklükte toprak sahibi var olan varlıklı kimse
Ağca: Rengi beyaza yakın, beyazca akça,
Aka: Büyük, saygıdeğer kimse,ağa
Akabey: varlıklı kimse, ağa ve bey
Akad: Mezopotamya’da heyetmiş çok Daha önceki tek devlet, temiz ad, iyi ad
Akalp: Ak yiğit, ak er, temiz yiğit
Akan: Akıp gitmekte olan
Akarca: Akıp giden su, akan su, akarsu
Akarsel: Akıp giden sel.
Akata: Temiz ata, namuslu ata, lekesiz ata
Akay: Parlak ay, aydınlık, ziya ay, dolunay adam, erkek, şimal Türklerinde bay çocuklarından büyüğe verilen ad, ağa
Akba: Sazlık, bataklık, ağba
Akbaran: Ak güç
Akbatu: Temiz ve güçlü
Akbatur: Namuslu ve yiğit
Akcan: Temiz can
Akdemir: Dövme demir
Akdeniz: Ülkemizin güneyindeki deniz
Aker: Namuslu yiğit
Akergin: Ak ve olgun
Akgüç: Namuslu ve güçlü
Akgün: Aydınlık gün, mutluluk dolu gün
Akhan: Ak asil han
Akın: Düşman ülkelerine yapılan saldırı
Akınalp: Akın yiğidi
Akıner: Ekın eri, akın yapan er
Akkor: Işık saçan aklığa varıncaya değin ısıtılmış olan, ak kor, ak ateş
Akköz: Ak renkte göz, ak kor
Akman: Lekesiz, temiz kimse, temiz ak, güzel, ak alımlı
Akmeriç: “Ak benzeri Meriç” berrak sulu meriç
Aköz: Özü ak, temiz,
Akpolat: Ak çelik, Manas Destanı’nda geçen tek ad
Aksan: Temiz, lekesiz ün
Aksel: ak sel
Akşit: Işıklı yüz, aydınlık yüz, Güneş, vakit yüzlü, kutlu, uğurlu
Aktan: Aydınlık erken vakti, avlu, evin önündeki açıklık
Aktaş: ak taş, kireçtaşı
Akün: iyi ad, temiz ad, temiz ün
Alatan: Güneş’in doğuşundan evvelki vakit
Alaz: Yanan ve ziya veren nesnelerin türlü biçimlerde de uzanan dili, yalaz, yalım alev
Alçın: Al, kırmızı, kırmızıya çalan minik tek kuş
Algan: Ele geçiren, alan, kentleri, ülkeleri ele geçiren
Algın: Sevdalı, tutkun, aşık, güçlü, dolgun, keskin,güzel
Alhan: al rengarenk prens
Alkan: Kızıl kan
Alkım: Yağmur sonu gökte beliren rengarenk görüntü, gökkuşağı
Alkın: Korkusuz, yiğit, kızıl kın
Ali: Yüce, yüksek, ulu. Hazret-i Muhammed aleyhisselamın damadı, dördüncü halife.
Alp: Yiğitler yiğidi yiğit, kahraman, bahadır, yürekli, babayiğit
Alpagut: esya mülk sahibi, çiftlik sahibi, kurt seçkin yiğit
Alpağan: Yiğit
Alparslan: Yiğit arslan, kahraman aslan
Alpay: Yiğit Ay, yiğit ve Ay benzeri güzel
Alpdemir: Yiğit ve demir gibi
Alpdoğan: Yiğit ve doğan kuşu gibi, yiğit ve yırtıcı, yiğit doğmuş olan, yiğit doğan
Alper: Yiğit er, yiğit kişi, babayiğit, yiğit erkek
Alperen: Yiğit ve ermiş kişi
Alphan: Yiğit han
Alpkan: Yiğit, yiğit kanlı, soyca yiğit olan
Alsan: Ünlen, san, al tanın
Altan: Kızıl şafak, kızıl tan, altın, Tatar hanlarına verilen tek unvan
Altaner: Kızıl tan eri, kızıl tan yiğidi, altın rengarenk şafak
Altay: Altın, ulu dağ, Tiyanşan Dağları, Asya’da tek Türk budunu
Altuğ: al rengarenk tuğ, kızıl tuğ, kızıl tuğlu
Altunç: Kızıl tunç
Altuner: Çok kıymetli kimse, altın yiğit
Anı: Yaşanmış olgulardan belleğin gizlediği her biçimde iz, tek olguyu hatırladan şey, hatıra
Anıl: Sakin,ağır, amaç, her vakit an
Aral: Asya’da tek göl, iki şey arası iki şey arasındaki göl veyahut deniz, sıra dağlar
Aran: Ova, kuytu, yer, sıcak yer, kışlak
Aras: doğu Anadolu’da tek ırmak, Erzurum’a bağlı tek bucak, bulunulmuş mal
Arat: Yürekli kişi, yüreklilik
Arca: Çam, çam ağacı, temiz
Arda: ardindan gelen, öndekinden sonra, yere dikilen nişan değneği, ardıl Meriç Irmağı’nın Edirne yöresinde sağdan aldığı en mühim kolun adı, Arda Çayı, Uygur yazıtlarında da ad olarak geçer.
Arhan: Temiz han, temiz yönetici, yiğit han.
Arı: Katışık olmayan, temiz, çiçeklerden bal yapan, iğnesiyle sokan böcek,
Arıca: Temizce arı gibi
Arıcan: Temiz kimse
Arıkan: Saf kan, temiz kan, asil kan
Arman: Dürüst ve temiz kişi
Arın: Temiz arı, saf, katışıksız, temiz ol, arılaş
Arınç: Erinç, huzur, barış
Arkan: Arı kan, temiz kan, asil kan
Arkın: Arkada, arkada olan, ağır, yavaş, sakin dingin
Arkut: Temiz ve uğurlu arı ve kutlu
Armağan: Birine karşılıksız olarak verilen ödül
Arman: İstek, amaç, dürüst, temiz insan, arı insan
Arslan: Aslan
Artun: Kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı
Aşkın: Çok, fazla, üstün, üzüm bağ ve asmalarında tertemiz göğeren dallar, dalların ucundaki yapraksız, meyvesiz uzantılar
Ata: Baba, dede,soyun büyüğü.
Atabey: Saygıdeğer kimse, Seçuklular döneminde tek ünvan
Atacan: Hoşgörüsü var olan kimse, babacan
Atahan: hatri sayilir büyüklükte yönetici, ata vaziyetindeki han
Atak: Atılgan yiğit, yürekli
Atakan: Atalardan gelen kan
Atalay: Benim atam
Ataman: Ata, ata kişi, reis bağbuğ
Atıl: İleri doğru fırla
Atılgan: Güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak Her vakit ileriye atılan, girişken, sav canlı
Ayaz: berrak ve dingin havada çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve Ay ışıklı gecede Çıkan soğuk
Aybars: Ay benzeri güzel, pars benzeri yırtıcı, (Hun İmparatoru Attila’nın amcasının adı)
Ayberk: Ay civarindan iyi olan
Aybora: Ay civarindan güzel, fırtına civarindan yıkıcı, Ay ve fırtına
Aydın: Okumuş, bilgili görgülü ve aydınlık kimse, ışıklı, parlak, kutlu, uğurlu, aydınlık, Ay ışığı bulunan gece, Ege Bölgesi’nde tek il
Ayhan: Oğuz Han’ın oğlu
Aymete: Ay ve Hun İmparatoru Mete’den oluşmuş tek ad
Aypolat: Ay benzeri iyi ve polat benzeri sağlam
Aytun: Ay ve gece, Aylı gece
Aytuna: Ay benzeri iyi ve Tuna Irmağı benzeri görkemli
Aytunca: Ay benzeri iyi ve Tunca Irmağı benzeri görkemli
Aytunç: Ay benzeri iyi ve tunç benzeri sağlam
Azrak: Çok az bulunur, değerli

Âbidin : İbadet edenler kulluk yapanlar.
Adnan : Üstün insan.
Affan : Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.
Âgah : Bilgili, basiretli, haberdar, uyanık.
Âhi : Arkadaş, dost, cömert, yiğit.
Ahmed : Çok övülmüş, beğenilmiş.
Alican : Cana yakın, kanı sıcak, candan.
Âlişan : Şan ve şerefi ulu olan.
Alişir : Aslan Ali.
Alpaslan : Korkusuz, yiğit, güçlü, kuvvetli.
Alper : yürekli asker, yiğit asker.
Alperen : hemide inanç adamı hemide komutan var olan yiğit.
Altemur : Demirin korlaşmış al hali.
Âmir : İmâr eden.
Ammâr : tek yeri bakımlı vaziyete getiren.
Aşkın : Aşmış, ileri, üstün, seçkin.
Ata : Baba, dede, yaşlı, tecrübeli, bilgili.
Atalay : Tanınmış, ünlü.
Atâullah : Allah’ın hediyesi, ihsanı, lütfu.
Avşar : İşi derhal yapan.
Aykan : Kanı parlak ve canlı.
Aykut : Armağan, mükafat, ödül.
Aytekin : Ay benzeri tek ve tek olan, çok değerli.
Ayvaz : Koca, eş.

B
Bahadır: Yiğit, batur
Balamir: M.Ö. 475 senelerinde Don Irmağı’nı geçerek Rusya’yı alan, Tuna kıyılarına dek dayanan tek Türk hükümdarı
Balkır: Işıl ışıl parıldar, ziya saçar
Baran: Durağanlığı harekete çeviren etken, direnci kıran veyahut Direnç doğuran özellik, güç, ulu, yüksek
Baranalp: kuvvetli yiğit
Baransel: Güçle ilgili, kuvvetli sel
Barçın: Süslü ipekli kumaş
Barın: Güç, baran; Moğol döneminde ortada Asyada’ki hatri sayilir büyüklükte Türk boylarından birinin adı
Barış: Savaştan veyahut dargınlıktan sonra, iki yanın uzlaşması, anlaşması
Barkın: Görmek, dolaşmak ereğiyle seyahatler yapan kimse, gezgin
Barlas: İyi savaşa, savaşçı yiğit
Bartu: En Daha önceki Türk hanlarından birinin adı
Bartunç: kuvvetli tunç
Başar: koşul olan biçimde bitir, yapacağın işte başarıya ulaş
Başaran: Yapacağı işte başarıya ulaşan, işi koşul olan biçimde bitiren Ereğine ulaşan
Başer: Başta gelen kimse, başta gelen er
Başhan: Hanların başı
Batı: Güneş’in battığı yön
Batıbek: batı beyi
Batıhan: Batının sultanı, hanı
Batu: Güçlü, yiğit, alp, güneşin battığı yön
Batuhan: Bkz. Batuğhan
Batur: Alp, yiğit, yürekli, bahadır
Baturalp: Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi
Baturay: hemide yiğit hemide Ay benzeri olan
Baybars: Önceden Türklerin besledikleri tek tür minik kaplan; çok varlıklı ve kaplan benzeri yiğit Türk Memluk İmparatorluğu’nun dördüncü sultanının adı
Baybora: hemide varlıklı hemide fırtına gibi
Bayhan: varlıklı han
Baykal: Yaban atı, Moğolistan’da hatri sayilir büyüklükte tek göl, deniz
Baykam: Sağaltman, sıhhate kavuşturan kimse
Baykan: asil kimse, varlıklı ve soylu
Baysal: dövüşü dövüş edi olmayan ortamın hali, dirlik düzenlik bolluk durumu
Baysan: varlıklı ve ünlü
Bediz: Açık, belli, görünen. 2.Süs
Beha: Ender, güç bulunan
Behir: Deniz
Beker: Güçlü, kuvvetli
Bekir: erken acele kalkan.
Bektürk: Türk geleneklerine kuvvetli tek şekilde bağlı olan
Bener: Kendisinin savunucu olduğuna inanan kişi
Beran: Koç başı
Berdan: Eşitliği sağlayan kimse
Berge: İz
Bergin: Güçlü, kuvvetli
Berhan: Sağlam, kuvvetli kan 2.Güçlü komutan
Berk: Sert, sağlam, katı 2.Yıldırım
Berkal: Sağlam, güçlü, sert ol
Berkan: Parıldayış, şakıma
Berkant: Bozulamaz yemin 2.Sağlam, kuvvetli 3. ortada Asya’da sıradağlar
Berkay: kuvvetli ve ay gibi
Berke: Kamçı, kırbaç
Berker: Güçlü, sağlam erkek
Berkin: Çok kuvvetli 2.Pekiştirilmiş
Berkkan: Geçmişi sağlam var olan kimse
Berkman: Kişiliği sağlam var olan kimse
Berksan: Adı, sanı sağlam bilinen
Berksay: kati kaya
Berktan: Tanyeri benzeri iyi ve güçlü
Bertan: Tan yeri benzeri iyi ve kuvvetli kimse
Bilal: Suyla ıslatan; ıslaklık
Bilan: kıymetli taşlarla süslenmiş kılıç kemeri
Bilge: Bilgi dağarcığı ile yücelmiş kimse. 2.Göktürk hakanı
Bilgealp: Bilgili ve yürekli kişi
Bilgekağan: Bilgili ve savaşçı kişi
Birant: Yemin, tek ant
Bircan: Yekvücut
Birkan: Aynı kandan, aynı soydan olan
Birol: tek adet olan
Boğaçhan: Efsaneleşmiş Türk kahramanı. dede Korkut Öykülerinde isimi geçen yiğit
Bolat: Çelik benzeri sert
Bora: Yağmur getiren fırtınalı kati rüzgar
Borahan: kati hakan
Boran: rüzgar şimsek ve gökgürültüsü ile alana çıkan sağanak yağışlı sema olayı
Buğra: bay deve
Buğrahan: İlk İslam devletlerini kuran Türk hükümdarlarından bazılarına verilen ad
Bulut: Havadaki su buharının yükselip yoğunlaşmasıyla oluşan su damlacıkları birikintisi
Burak: Hazret-i Muhammed aleyhisselamın Miraç’da bindiği atın ismi
Burhan: tek şeyi delil etme aracı, kanıt
Burkay: Buruk ay
Büke: Pehlivan 2.Bilgili, zeki kişi 3. Ejderha

Babacan : Cana yakın, güvenilir, anlayışlı.
Baha : Değer, kıymet, zariflik, üstünlük.
Bahadır : Yiğit, cesur, kahraman.
Battal : Kahraman, cesur, çok büyük.
Batu : Güçlü, kudretli.
Bedir : Dolunay. Ayın ondördü benzeri güzel.
Behcet : Sevinç, güler yüzlü, şirin.
Behlül : Çok gülen, hayır sahibi, cömert.
Behnan : İyi huylu, güler yüzlü, herkesçe sevilen.
Behram : Merih yıldızı.
Behzat : Soyu güzel, doğuştan asil.
Bekir : İlk çocuk. Genç, taze.
Bektaş : Akran, eş.
Bera : Fazilet, meziyet sahibi.
Berkan : Şakıyan, parıldayan.
Berkin : Güçlü, sağlam.
Beşer : İnsan.
Beşir : Müjdeleyen. Güler yüzlü.
Bilal : Su.
Bilgehan : Derin bilgi sahibi hakan.
Bişr : Güler yüzlü.
Buğra : bay deve, hindi, aslan.
Burak : Peygamber efendimizin Miracda bindiği at.
Burhan : Delil, sağlam delil, hakkı bâtıldan ayıran.
Bülent : Yüksek, yüce, uzun.

C
Calp: Güçlü
Can: İnsanın kendisinin varlığı, yaşam, birey kişi, ruh, güç kuvvet
Canberk: kati kişi, sağlam kişi, canı sağlam
Caner: içtenlikle sevilecek kimse
Cankat: “Cana can kat katmak”tan buyruk, ailemize can katasın
Cankut: kutsal kimse, uğurlu can
Canpolat: Canı polat benzeri sağlam, canlı, kati benzeri kimsel
Cantekin: tek can, can şehzade
Ceyhun: ortada Asya’da tek ırmak
Coşku: fevkalade tek biçimde kendini gösteren his yükselmesi, heyecan

Cafer : Çay, dere, minik akarsu.
Câbir : Cebreden, zorlayan, galip gelen.
Can: Ruh. Aziz, sevgili. Gönül.
Candar : Silahlı asker.
Caner : Can dostu.
Canib : Yan, taraf, yön.
Cârullah : Allah’a yakın olan, Allah dostu.
Celâl : Azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
Çelebi : Efendi, görgülü ve ince insan.
Cem : Hükümdar, şah.
Cemal : surat güzelliği
Cemaleddin : Dinin güzeli, dinin cemali.
Cemali : Yüzü iyi olan, zerafet sahibi.
Cenab : Büyük, şerefli
Cerrah : operasyon yapan, operatör.
Cevat : Çok cömert, eli açık, çok ihsan eden.
Cevdet : Güzel, kusursuz, cömert, olgun.
Cevheri : maden sahibi.
Cezmi : Azimli, kararlı.
Cihad : inanç uğrunda düşmanla ve nefsi ile savaşan.
Cihangir : Cihanın hatri sayilir büyüklükte tek bölümünü ele geçiren.
Civan : Genç, taze, delikanlı.
Cihanşah : Dünyanın padişahı.
Cübeyr : minik kahraman, minik yiğit.
Cüneyt : minik asker, askercik.

Ç
Çaba: tek işte iyi tek neticeye erişmek amaciyla harcanan güç
Çağ: Başı ve sonu belli var olan ve tek kalite taşıyan, bazı vakit birkaç
Çağan: mutluluk dolu gün, bayram
Çağatay: Cengiz Han’ın oğlu
Çağdaş: aynı zamanda yaşayan, çağımıza uygun, çağımıza yaraşır
Çağlar: Çağıl çağıl akar, çağıldar, çağlayarak akar
Çağlayan: tek akarsuyun yükseklerden köpürerek düştüğü yer, çavlan
Çağman: Çağdaş kimse, çağın insanı
Çağrı: tek tanesini tek yere çağırma işi, çağırma, yırtıcı tek kuş
Çakır: Doğan veyahut atmacaya benzeyen tek avcı kuş, ela gözlü kimse
Çelik: Su verilip sertleştirilen demir, polat
Çetin: İstenilen yola getirilmesi, elde edilmesi zor, güç olan, basit olmayan, sert, sarp
Çetinalp: Yorucu ve yiğit, kati yiğit
Çevik: Kolaylıkla, çabuklukla davranan, hareketleri hızlı, canlı
Çınar: Boyu otuz metreyi bulan, uzunca yıllar yaşayan, geniş yapraklı ağaç