Uzmanlar yeni salgın için uyarıyor: Türkiye

Türkiye’de 7-10 milyon arası Lyme hastası olduğunu belirten Uluslararası Lyme ve İlişkili Hastalıklar Topluluğu tarafından özel komiteye seçilen Biyolog Prof. Dr Barbaros Çetin uyardı: Yeni salgın için dünya ayakta.

Türkiye’de 7-10 milyon arası Lyme hastası olduğunu belirten Uluslararası Lyme ve İlişkili Hastalıklar Topluluğu tarafından hususi komiteye seçilen Biyolog Prof. Dr Barbaros Çetin uyardı: Yeni salgın amaciyla hayat ayakta.

Lyme hastalığı ile alakalı dünyanın en hatri sayilir büyüklükte sivil organizasyonu beynelmilel Lyme ve İlişkili Hastalıklar Topluluğu (ILADS) tarafından hususi komiteye (Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Boreliosis Codes) seçilen Biyolog Prof. Dr Barbaros Çetin uyardı.

Türkiye’de 7-10 milyon arası Lyme Hastası olduğunu ve çoğunun Lyme olduğunu farkında olmadığını dolayısıyla da yanlış rehabilitasyon gördüklerini söyleyen Prf. Dr. Çetin; “Yeni salgın amaciyla hayat ayakta, hayat sağlık Örgütü Kurulu’na ani çok ay içinde sunulacak ICD11 Borreliyoz kodu onay edildiğinde Birleşmiş milletlere aza bütün memleket hükümetleri bu kodda yer alacak hükümleri adina getirmek zorunda, Ne yazık ki ülkemizin bu konuyla alakali Daha hakikat manada tek hazırlığı yok. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Sağlık, Aile, Çalışma ve yasamsal İşler Komisyonu acilen Lyme ile alakalı tek eylem planı hazırlamalı”.

barbaros-cetin

Biyolog Prof.Dr. Barbaros Çetin, Fransa’nın Başkent’i Paris’te düzen eden “Lyme Hastalığı ve onun Ko-Enfeksiyonları” konulu 7’inci Avrupa Konferansı’na çağrı edilen tek Tük bilim insanı olmuştu. Konferansta ise beynelmilel Lyme ve İlişkili Hastalıklar Topluluğu (ILADS) tarafından hayat sağlık Örgütü’ne Lyme ile alakalı hastalıklar ile alakalı lider konumunda ki 1000 kişiden oluşan hususi komiteye (Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Boreliosis Codes) seçilmişti.

ACİLEN ULUSLARARASI KOMİTE KURULDU

Epilepsi, MS, ALS, Alzheimer, Parkinson, Şizofreni, Otizm, Haşimato tiroidi, ürtiker, Bir takım kanser türleri, kalp hastalıkları benzeri 350’den çok hastalığı taklit eden Lyme’ın 117 ülkede görüldüğü, hayat sağlık Örgütü (WHO) tarafından açıklanmıştı. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 61 ülkede bu hastalığın endemik olduğu tespit edilmişti. Lyme ile ugras ile alakalı 1000 kişiden oluşan hususi komiteye seçilen Prof.Dr. Çetin; “Bu komite ile hayat sağlık örgütünün (WHO) Lyme ile alakalı var ICD10 kodunu, ICD11 Borreliyoz koduna almak amaciyla çalışmalara başladık. Zira var kod artık hayat çapında salgın vaziyete gelen Lyme Borreliyoz hastalığı ile ilgli hastaların tanı alması ve rehabilitasyon olmaları konularındaki ihtiyaçları hiç karşılamamaktadır. Bu tertemiz kodun hazırlanmasında ki hedeflerden bazıları; tedaviye en basit ve en ahenk gösteren ücret şekilde ulaşabilmek, acele teşhis edildiğinde rehabilitasyon pahali olmayan ve basit olduğu amaciyla hemide kamuoyunu, ayni vakitte da tıp çevrelerini bilinçlendirmek, güncel ulusal rehabilitasyon protokolü hazırlama ve hükümetlerin alması koşul olan aciliyetli tedbirler olmak üzere toplaminda 20 başlıkta toplandı” dedi.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTÜ TARAFINDAN, İNSAN HAKLARI İHLALİ KARARI

İnsan Hakları Örgütü tarafından kronik Lyme hastalarının masraflarının hükümetlerce ve sigorta şirketleri tarafından karşılanmaması, insan hakları ihlali olarak onay gördüğünü belirten Prof.Dr. Çetin; “Mayıs ayında yapılan Paris toplantısından ardindan 7 Haziran’da İsviçre’nin Cenevre şehrinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Röportörü Dr.Dainius Püras ve Biyoloji ve Tıp Uzmanları, Özel Komite Başkanı Jenna Luche-Thayer ve Temsilcileri, İnsan Hakları Uzmanları ile savunucularının katılımı ile aciliyetli ve hususi tek toplantı yapıldı. Bu toplantıda alınan mühim kararlar tek rapor seklinde hayat sağlık Örgütü’ne bildirildi” dedi.

ÜLKEMİZDE ACİLEN BİR EYLEM PLANI GÜNDEME GELMELİ

Prof.Dr. Çetin; “Lyme Borreliyoz hastalığını hayat çapında artık tek salgın (pandemi) olarak görülmesi hasebiyle başta AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (görüşmeler 14 sene evvel başladı) , Nijerya, İngiltere, Belçika, Fransa, Avustralya ve Kanada olmak üzere 38 memleket parlamentosunda acilen müzakereler başladı. hayat sağlık Örgütü Kurulu’na ani çok ay içinde sunulacak ICD11 Borreliyoz kodu onay edildiğinde Birleşmiş milletlere aza bütün memleket hükümetleri bu kodda yer alacak hükümleri adina getirmek zorunda, Ne yazık ki ülkemizin bu konuyla alakali Daha hakikat manada tek hazırlığı yok. bu yüzden TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Sağlık, Aile, Çalışma ve yasamsal İşler Komisyonu ekim ayında acilen bu konuya yoğunlaşması gerekiyor. Lyme hastalığı ile alakalı acilen ‘Lyme Hastalığı ile ugras Eylem Planı’ gündeme getirilmeli” dedi.

Türkiye’de Lyme Hastalığı ile alakalı yapılmasını sıralayan Prof.Dr. Çetin; “Tıp Fakültelerinde Lyme hastalığı ders olarak okutulmalı, Lyme merkezleri kurulmalı, bu konuyla alakali şuurlu yetişinceye dek var hekimlerin tek bölümü Lyme hastalığı alanına yönlendirilmeli” dedi.